Shtëpi MODERNE

Investitor: @palma_mall

Projekt nga CENTIMETRI Architecture

@centimetri_architecturë

Brendshëm dhe jashtëm

Zona: 500 metra katrore

Location: Tetovë, Macedonia

@centimetri_architecture @palma_mall @yllishaqiri

Projekt Propozim CM.