Restorant La Fisherie, Gjenevë

Lokacioni: Qendra tregtare SmallCity, Gèneve

Louis Hubert Pathway 2 – 1213 Lancy

Zona: 400 m2

Investitor: Privè

Projekti: CENTIMETERSViti: 2022.