Ndërtimi i Rezidencës GF+3

Zona: 900 metra katrore

Vendndodhja: Grenzach-Wyhlen, DE

6 Shtëpia e familjes

Pronësia: BS