Katër stilet e harmonisë së banjës për të njëjtën shtëpi të këndshme nga CENTIMETRI

Studimi i harmonisë përfshin ‘kordat’ dhe përparimet e tyre të ndërtimit dhe toneve dhe parimet e lidhjes që i qeverisin.