Duke u bërë për të bërë

Shtëpi luksoze moderne 26 Q

Kuzhina, ngrënia dhe zona e holli

tZona: 380 katrore

Pronari: Privat

Projekt nga CENTIMETRI