LEGALIZIM-LEGALIZATION

Në çdo gjë që projektojmë , respektimi dhe  kordinimi me ligjin është prioriteti ynë.Nëse ne projektojmë për ju, ne mirremi edhe me pjesën legjislative.Në disa raste ju mund të keni problem me legalizim, atëherë ju mund të drejtoheni tek ne dhe ne padyshim që do ju ndihmojmë.

In everything we design, respect and the coordination with the law is our priority. If we design for you, we also get the legislative part. In some cases you may have a problem with legalization, then you can approach us and we undoubtedly will help you.